Ontwerpbestemmingsplan 7Poort II

Uitnodiging Inloopbijeenkomst op 15 januari 2024

Voor de uitbreiding van BusinessPark 7Poort is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan is op 12 december 2023 goedgekeurd door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar. Het ontwerpbestemmingsplan willen wij graag met u delen.

Inloopbijeenkomst op 15 januari
De gemeente vertelt u graag meer over de uitbreiding van BusinessPark 7Poort en het bijbehorende (ontwerp)bestemmingsplan. Daarom organiseren we een inloopbijeenkomst. U bent van harte welkom. Aan de hand van tekeningen lichten wij de plannen toe en beantwoorden we uw vragen.
Datum: maandag 15 januari 2024
Tijd: tussen 17.00 en 20.00 uur
Locatie: Liemers College Landeweer (Landeweerdijk 9 Zevenaar)

Aanmelden
Komt u ook? Wilt u zich dan aanmelden door een mail te sturen naar: projectbureau@zevenaar.nl.
U kunt dan tussen 17.00 uur en 20.00 uur gewoon binnenlopen.

Proces bestemmingsplan uitbreiding BusinessPark 7Poort
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 21 december 2023 voor zes weken ter inzage op het gemeentehuis. In deze periode kunt u ook uw zienswijze indienen mocht u het niet eens zijn met het plan. Ook is het plan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Als er zienswijzen worden ingediend wordt gekeken of het bestemmingsplan aangepast moet worden. Daarna wordt in juni 2024 het (aangepaste) bestemmingplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van gemeente Zevenaar.

Uitgifteprocedure verkoop kavel Hecto 2.8 op BusinessPark 7Poort te Zevenaar

De uitgifteprocedure van één van de nog beschikbare kavels op BusinessPark 7Poort in Zevenaar is gestart. U kunt zich inschrijven voor de kavel Hecto 2,8 met een oppervlakte van ca. 28.000 m².

De mogelijkheid om in te schrijven voor de kavel sluit op 4 augustus 2023 om 23:59 uur. Na beoordeling van de inschrijvingen vindt er (ingeval van meerdere inschrijvingen) een loting plaats. Met de gegadigde die als eerste is geloot wordt vervolgens binnen twee weken na loting een reserveringsovereenkomst aangegaan.

Klik hier voor meer informatie.

 

1e fase woonrijp maken BusinessPark 7Poort gereed

Strukton heeft de werkzaamheden afgerond en de nieuwe infrastructuur is vrijgegeven voor gebruik. Daarmee is weer een stap gezet naar het eindbeeld van het BusinessPark 7Poort. De nieuwe verkeersstructuur sluit aan op de weg Hengelder waardoor BusinessPark 7 Poort een directe verbinding heeft met de nog te realiseren nieuwe aansluiting op de A12.

In januari 2023 is gestart met de uitvoering van het woonrijp maken van de 1e fase BusinessPark 7Poort. Aannemersbedrijf Strukton heeft deze uitvoering verzorgt. Zij hebben het kruispunt onder aan het viaduct in combinatie met de hoofdroute over het bedrijventerrein in de vorm van de weg 7Poort gerealiseerd. De werkzaamheden bestonden uit: het indelen van het kruispunt en wegen met rijstroken voor de verschillende rijrichtingen, realisatie van een verkeersregelinstallatie en openbare verlichting. En er is een begin gemaakt met de aanleg van voet- en fietspaden over het bedrijventerrein. De groenstructuur langs de weg Exa is aangelegd en dit najaar worden ook de bomenrijen langs de weg 7Poort geplant.

BusinessPark 7Poort krijgt steeds meer vorm

Het BusinessPark 7Poort krijgt steeds meer vorm en raakt ook steeds meer ingevuld. Verschillende bedrijven hebben zich al gevestigd en ook de komende tijd wordt hard gewerkt aan de realisatie van nieuwe bedrijfspanden. In deze stappen past ook het definitief maken van de openbare ruimte. Gemeente Zevenaar heeft in het verleden een inrichtingsplan gemaakt voor de openbare ruimte en deze besproken met de gevestigde bedrijven. Het plan gaat uit van een robuuste inrichting waar de doorstroming van vracht- en autoverkeer, maar ook fietsers en voetgangers, is geborgd. Daarbij is rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen op en nabij het BusinessPark:

  • Directe aansluiting van het BusinessPark op  de weg Hengelder en de nieuwe op- en afrit van de A12 (nog te ontwikkelen door Rijkswaterstaat).
  • Hoofdontsluiting BusinessPark 7Poort en de bijbehorende interne ontsluiting voor vracht- en autoverkeer;
  • Aandacht voor voetgangers, fietsers en groen;
  • Aansluiting van het woongebied Groot Holthuizen richting de weg Hengelder;
  • BusinessPark 7Poort II (nog te ontwikkelen);
  • Fashion Outlet Zevenaar (nog te ontwikkelen);
  • Eventuele doortrekking hoofdwegverbinding (Witte kruis) richting Babberich (in studie).

Aansluiting snelweg A12

De verkeershoofdstructuur van het BusinessPark sluit aan op de weg Hengelder. De bedoeling is dat er een directe verbinding komt met de nieuwe op- en afrit op de A12 van het project ViA15. Momenteel wacht het project ViA15 op de uitspraak van de Raad van State. Wanneer deze uitspraak komt is nog niet bekend. De gemeentelijke hoofdinfrastructuur is er in ieder geval klaar voor. Vorig jaar is daar een begin mee gemaakt door de aanleg van een tweede viaduct over het spoor Arnhem-Winterswijk als verbinding van het BusinessPark 7Poort met de weg Hengelder. Nu is de eerste fase van de uitvoering van de hoofdstructuur op BusinessPark 7Poort ook klaar.

Voorzichtig optimistisch maar nog geen zekerheid over doortrekken A15 en verbreding A12

De Raad van State heeft op 5 april 2023 een tussenuitspraak gedaan in de zaak over het Tracébesluit ViA15. De grens van 25 kilometer voor het berekenen van stikstofgevolgen is aanvaardbaar. Met deze tussenuitspraak is nog niet duidelijk of de A15 bij knooppunt Ressen kan worden doorgetrokken naar de Liemers en of verbreding van de A12 mogelijk is en of de nieuwe aansluiting Zevenaar Oost gerealiseerd kan worden. Dit betekent dat het project ViA15 (nog) niet door kan gaan. Op een later moment doet de Raad van State uitspraak over andere bezwaren die tegen het tracébesluit zijn aangevoerd. Wanneer is nog niet bekend.

Hoopvolle tussenuitspraak
Wethouder Mobiliteit en Leefbaarheid Toon Albers: “De uitspraak van de Raad van State zorgt deels voor opluchting. Het is nog geen einduitslag, maar wij zijn voorzichtig optimistisch. Met dit besluit lijkt het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12 iets dichterbij te komen. En dat is goed nieuws voor de bereikbaarheid en ontwikkeling van onze regio. Onze inwoners en ondernemers die dagelijks vaststaan op de A12 kunnen voorzichtig juichen. De Liemers kan hopelijk snel van het slot, zodat we niet meer in de file top 10 staan. Want dat is een lijst waar we liever niet in staan.”

Minder files
De wegen A12, A325 en N325 vormen de verbinding tussen de Achterhoek, de Liemers, Arnhem en Nijmegen en zijn een belangrijke schakel in het hoofdwegennet van de regio. Bij het doortrekken van de A15 verandert de rol en functie van de A325/N325. Het verkeer kan dan via de A15 rijden. Ook de verbreding van de A12 zorgt voor een sterke verbetering in de doorstroming van het verkeer. De aanpassing van beide wegen zorgt voor minder files. Dat is hard nodig voor de inwoners, voor de bedrijven en voor het milieu.

De uitspraak kunt u lezen op de website van de Raad van State: https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@136651/berekenen-stikstof-tot-25km-aanvaardbaar/

RWS_ViA15_2007_basiskaart_7Poort

Nieuw afvalaanbiedstation 7Poort geopend

Het nieuwe afvalaanbiedstation op bedrijventerrein 7Poort, gelegen aan Micro 7 in Zevenaar is geopend.

Met het nieuwe afvalaanbiedstation verhoogt gemeente Zevenaar de service aan inwoners door kortere wachttijden, betere bereikbaarheid en een duidelijkere inrichting. Een handige route verbetert de doorstroom op het afvalaanbiedstation. Het nieuwe afvalaanbiedstation moedigt gescheiden aanbieden van afval en de inname van kringloopgoederen aan. Het afvalaanbiedstation op Hengelder (Didamseweg) is gesloten.

Videorondleiding
Benieuwd hoe het nieuwe afvalaanbiedstation eruit ziet en hoe het werkt? Bekijk dan onderstaande video:

video-afbeelding-aanbiedstation

Meer informatie
Meer informatie over het nieuwe afvalaanbiedstation leest u op: https://www.zevenaar.nl/nieuw-afvalaanbiedstation

Stand van zaken project ViA15

Op 22 november 2022 vindt een zitting plaats over de beroepen die zijn ingediend naar aanleiding van het Tracébesluit ViA15 2021 en de nieuwe stikstofberekeningen. Na de zitting kan er een uitspraak volgen. De verwachting is dat de uitspraak van de Raad van State in het eerste kwartaal van 2023 komt. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.via15.nl

Aanbiedstation 7Poort een stap dichterbij

De handtekeningen zijn gezet voor de aankoop van de grond voor het nieuwe aanbiedstation in Zevenaar. Hiermee is de komst van aanbiedstation op BusinessPark 7Poort weer een stap dichterbij. Wethouder Nanne van Dellen was aanwezig namens de gemeente Zevenaar als verkopende partij en de wethouders Walter Gerritsen (Montferland) en Carla Koers (Zevenaar) als bestuurders van Reinigingsdienst De Liemers (RDL), dat het nieuwe aanbiedstation gaat beheren.

Lees “Aanbiedstation 7Poort een stap dichterbij” verder

Gemeente Zevenaar in de startblokken met BusinessPark 7Poort II

Goed nieuws! De gemeente Zevenaar wil het huidige bedrijventerrein ‘BusinessPark 7Poort’ uitbreiden met BusinessPark 7Poort ll. Op 17 juni heeft de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen de aanvraag goedgekeurd. Het gaat om 11,6 hectare in de eerste fase. In het tweede halfjaar van 2022 wordt er nog eens 24,3 hectare aangevraagd voor de tweede fase van BusinessPark 7Poort ll.

Lees “Gemeente Zevenaar in de startblokken met BusinessPark 7Poort II” verder

Tweede viaduct 7Poort in zicht

Via het huidige viaduct 7Poort rijden ondernemers BusinessPark 7Poort binnen en uit. Er is een tijd geleden besloten om naast het huidige viaduct een tweede viaduct te bouwen. Onlangs is het bestemmingsplan en de kredietaanvraag door de gemeenteraad behandeld en goedgekeurd. Dit betekent dat we aan de slag kunnen! In de afgelopen periode hebben wij samen met ProRail gewerkt aan het ontwerp.

Lees “Tweede viaduct 7Poort in zicht” verder