Uitgifteprocedure verkoop kavel Hecto 2.8 op BusinessPark 7Poort te Zevenaar

De uitgifteprocedure van één van de nog beschikbare kavels op BusinessPark 7Poort in Zevenaar is gestart. U kunt zich inschrijven voor de kavel Hecto 2,8 met een oppervlakte van ca. 28.000 m².

De mogelijkheid om in te schrijven voor de kavel sluit op 4 augustus 2023 om 23:59 uur. Na beoordeling van de inschrijvingen vindt er (ingeval van meerdere inschrijvingen) een loting plaats. Met de gegadigde die als eerste is geloot wordt vervolgens binnen twee weken na loting een reserveringsovereenkomst aangegaan.

Klik hier voor meer informatie.