Voorzichtig optimistisch maar nog geen zekerheid over doortrekken A15 en verbreding A12

De Raad van State heeft op 5 april 2023 een tussenuitspraak gedaan in de zaak over het Tracébesluit ViA15. De grens van 25 kilometer voor het berekenen van stikstofgevolgen is aanvaardbaar. Met deze tussenuitspraak is nog niet duidelijk of de A15 bij knooppunt Ressen kan worden doorgetrokken naar de Liemers en of verbreding van de A12 mogelijk is en of de nieuwe aansluiting Zevenaar Oost gerealiseerd kan worden. Dit betekent dat het project ViA15 (nog) niet door kan gaan. Op een later moment doet de Raad van State uitspraak over andere bezwaren die tegen het tracébesluit zijn aangevoerd. Wanneer is nog niet bekend.

Hoopvolle tussenuitspraak
Wethouder Mobiliteit en Leefbaarheid Toon Albers: “De uitspraak van de Raad van State zorgt deels voor opluchting. Het is nog geen einduitslag, maar wij zijn voorzichtig optimistisch. Met dit besluit lijkt het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12 iets dichterbij te komen. En dat is goed nieuws voor de bereikbaarheid en ontwikkeling van onze regio. Onze inwoners en ondernemers die dagelijks vaststaan op de A12 kunnen voorzichtig juichen. De Liemers kan hopelijk snel van het slot, zodat we niet meer in de file top 10 staan. Want dat is een lijst waar we liever niet in staan.”

Minder files
De wegen A12, A325 en N325 vormen de verbinding tussen de Achterhoek, de Liemers, Arnhem en Nijmegen en zijn een belangrijke schakel in het hoofdwegennet van de regio. Bij het doortrekken van de A15 verandert de rol en functie van de A325/N325. Het verkeer kan dan via de A15 rijden. Ook de verbreding van de A12 zorgt voor een sterke verbetering in de doorstroming van het verkeer. De aanpassing van beide wegen zorgt voor minder files. Dat is hard nodig voor de inwoners, voor de bedrijven en voor het milieu.

De uitspraak kunt u lezen op de website van de Raad van State: https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@136651/berekenen-stikstof-tot-25km-aanvaardbaar/

RWS_ViA15_2007_basiskaart_7Poort