Tweede viaduct 7Poort in zicht

Via het huidige viaduct 7Poort rijden ondernemers BusinessPark 7Poort binnen en uit. Er is een tijd geleden besloten om naast het huidige viaduct een tweede viaduct te bouwen. Onlangs is het bestemmingsplan en de kredietaanvraag door de gemeenteraad behandeld en goedgekeurd. Dit betekent dat we aan de slag kunnen! In de afgelopen periode hebben wij samen met ProRail gewerkt aan het ontwerp.

Ontwerp

In het verleden hebben we samen met ProRail het huidige viaduct bij 7Poort ontworpen en gerealiseerd. Dat ontwerp namen we als uitgangspunt voor het tweede viaduct. De ontwerpen komen namelijk overeen. Het huidige viaduct verwerkt straks het verkeer naar 7Poort door middel van twee rijstroken. Het tweede (nieuwe) viaduct gaat het verkeer afleiden van 7Poort richting Hengelderweg verwerken. Ook dit viaduct krijgt twee rijstroken.
 
Aan zowel de zijde van de Hengelderweg als 7Poort (kruising met de Mega) wordt het verkeer in de toekomst geregeld door verkeerslichten. We werken dit aan de zijde van 7Poort in de loop van dit jaar verder uit. Aan de zijde van de Hengelderweg pakt het consortium GelreGroen in opdracht van Rijkswaterstaat de inrichting en bijbehorende uitvoering op in het kader van de aanpak van de A12 en de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost.

Planning en ontwerp

Op dit moment ronden we het ontwerp af. Voor de zomer willen we de uitwerking in een bestek aanbesteden. Na de zomer volgt dan de eerste fase van de uitvoering. Het gaat dan om voorbereidende werkzaamheden waaronder de opbouw van het grondlichaam richting het viaduct. Dit leggen we in een vroeg stadium aan zodat het tijd heeft om te zetten. In het voorjaar van het jaar 2022 wordt de constructie en ook het dek voor het tweede viaduct (boven het spoor) gebouwd. Het streven is om hier voor de zomer van 2022 mee klaar te zijn.
 
De aanleg van de verhardingen op het grondlichaam en wanneer het tweede viaduct klaar is voor gebruik, is afhankelijk van de planning van de werkzaamheden die GelreGroen gaat uitvoeren bij de Hengelderweg en A12.