Voorzieningen

Elk bedrijf dat zich vestigt op bedrijventerrein BusinessPark 7Poort kan gebruik maken van diverse voorzieningen, zowel op het bedrijventerrein zelf als in Zevenaar en omgeving.

Glasvezel

Sinds oktober 2017 is er een glasvezelverbinding aanwezig op BusinessPark 7Poort. Heeft u interesse om hier ook gebruik van te maken? Neem dan contact op met Kremer Installatietechniek, (0314) 675 050.

Centrale bluswatervoorziening

BusinessPark 7Poort beschikt over een centrale bluswatervoorziening (CBV) op het terrein. Hierop kunt u uw sprinklerinstallatie aan laten sluiten tegen een jaarlijkse vergoeding. Zo bespaart u ruimte en aanlegkosten van een dergelijke voorziening op uw eigen perceel. Lees het Technisch Bulletin CBV 7Poort voor meer informatie.

Centrale blusvoorziening

Parkmanagement

Op initiatief van de gemeente, de Liemerse ondernemingsvereniging Lindus en individuele ondernemers is in 2009 de coöperatieve vereniging 7Poort opgericht, ook wel Parkmanagement genoemd. Deze vereniging houdt zich dagelijks bezig met het beheer van het BusinessPark 7Poort, met name beveiliging, bewegwijzering en groenonderhoud.

Als lid van de vereniging maakt u bij de uitgifte van de grond afspraken met de gemeente over onderlinge samenwerking. U profiteert van de voordelen van deelname aan het parkmanagementpakket, maakt inspraak op het parkmanagement en kunt onderwerpen aandragen. Voor meer informatie over parkmanagement gaat u naar www.parkmanagement7poort.nl.