Ontwerpbestemmingsplan 7Poort II

Uitnodiging Inloopbijeenkomst op 15 januari 2024

Voor de uitbreiding van BusinessPark 7Poort is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan is op 12 december 2023 goedgekeurd door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar. Het ontwerpbestemmingsplan willen wij graag met u delen.

Inloopbijeenkomst op 15 januari
De gemeente vertelt u graag meer over de uitbreiding van BusinessPark 7Poort en het bijbehorende (ontwerp)bestemmingsplan. Daarom organiseren we een inloopbijeenkomst. U bent van harte welkom. Aan de hand van tekeningen lichten wij de plannen toe en beantwoorden we uw vragen.
Datum: maandag 15 januari 2024
Tijd: tussen 17.00 en 20.00 uur
Locatie: Liemers College Landeweer (Landeweerdijk 9 Zevenaar)

Aanmelden
Komt u ook? Wilt u zich dan aanmelden door een mail te sturen naar: projectbureau@zevenaar.nl.
U kunt dan tussen 17.00 uur en 20.00 uur gewoon binnenlopen.

Proces bestemmingsplan uitbreiding BusinessPark 7Poort
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 21 december 2023 voor zes weken ter inzage op het gemeentehuis. In deze periode kunt u ook uw zienswijze indienen mocht u het niet eens zijn met het plan. Ook is het plan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Als er zienswijzen worden ingediend wordt gekeken of het bestemmingsplan aangepast moet worden. Daarna wordt in juni 2024 het (aangepaste) bestemmingplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van gemeente Zevenaar.