7Poort 2

Voor de uitbreiding van BusinessPark 7Poort is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan is op 12 december 2023 goedgekeurd door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar.

Op dit moment worden de zienswijzen die zijn ingediend beoordeeld. Daarna wordt in juni 2024 het (aangepaste) bestemmingplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van gemeente Zevenaar.

Impressietekeningen

Hieronder ziet u een impressie van de uitbereiding van 7Poort vanuit verschillende standpunten.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van 7Poort II? Hou dan onze website in de gaten of neem contact met ons op voor meer informatie.