Verkoop Kavel

Uitgifteprocedure verkoop kavel Hecto 2.8 op BusinessPark 7Poort te Zevenaar

Voor de ontwikkeling en realisatie van een bedrijfspand is met ingang van 23 juni 2023 de openbare uitgifteprocedure van één van de nog beschikbare kavels op BusinessPark 7Poort in Zevenaar gestart. Het betreft de kavel Hecto 2.8 met een oppervlakte van 27.370 m². De termijn voor inschrijven voor kavel Hecto 2.8 is op 4 augustus om 23:59 uur verlopen.

Na de sluiting van de inschrijving worden de inschrijvingen beoordeeld of deze compleet en ontvankelijk zijn. Uiterlijk 8 september 2023 worden alle inschrijvers geïnformeerd over deze beoordeling. Daarna vindt op een nog nader bekend te maken dag, tijdstip en locatie een loting plaats (mits meerdere ontvankelijke inschrijvingen). Met de gegadigde die als eerste is geloot wordt binnen twee weken nadat de loting heeft plaatsgevonden, een reserveringsovereenkomst aangegaan.

Planning

 • Start van de inschrijving: 
  23 juni 2023;
 • Sluiting inschrijving:
  4 augustus om 23:59 uur;
 • Beoordeling inschrijvingen door de gemeente uiterlijk:
  25 augustus 2023;
 • Informeren inschrijvers over de beoordeling door de gemeente uiterlijk:
  8 september 2023;
 • De loting vindt plaats op een nader door
  de gemeente bekend te maken dag, tijdstip en locatie;
 • De gemeente gaat met de gegadigde die als eerste is geloot
  (hoogste rangnummer) een reserveringsovereenkomst aan
  binnen twee weken nadat de loting heeft plaatsgevonden.