1e fase woonrijp maken BusinessPark 7Poort gereed

Strukton heeft de werkzaamheden afgerond en de nieuwe infrastructuur is vrijgegeven voor gebruik. Daarmee is weer een stap gezet naar het eindbeeld van het BusinessPark 7Poort. De nieuwe verkeersstructuur sluit aan op de weg Hengelder waardoor BusinessPark 7 Poort een directe verbinding heeft met de nog te realiseren nieuwe aansluiting op de A12.

In januari 2023 is gestart met de uitvoering van het woonrijp maken van de 1e fase BusinessPark 7Poort. Aannemersbedrijf Strukton heeft deze uitvoering verzorgt. Zij hebben het kruispunt onder aan het viaduct in combinatie met de hoofdroute over het bedrijventerrein in de vorm van de weg 7Poort gerealiseerd. De werkzaamheden bestonden uit: het indelen van het kruispunt en wegen met rijstroken voor de verschillende rijrichtingen, realisatie van een verkeersregelinstallatie en openbare verlichting. En er is een begin gemaakt met de aanleg van voet- en fietspaden over het bedrijventerrein. De groenstructuur langs de weg Exa is aangelegd en dit najaar worden ook de bomenrijen langs de weg 7Poort geplant.

BusinessPark 7Poort krijgt steeds meer vorm

Het BusinessPark 7Poort krijgt steeds meer vorm en raakt ook steeds meer ingevuld. Verschillende bedrijven hebben zich al gevestigd en ook de komende tijd wordt hard gewerkt aan de realisatie van nieuwe bedrijfspanden. In deze stappen past ook het definitief maken van de openbare ruimte. Gemeente Zevenaar heeft in het verleden een inrichtingsplan gemaakt voor de openbare ruimte en deze besproken met de gevestigde bedrijven. Het plan gaat uit van een robuuste inrichting waar de doorstroming van vracht- en autoverkeer, maar ook fietsers en voetgangers, is geborgd. Daarbij is rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen op en nabij het BusinessPark:

  • Directe aansluiting van het BusinessPark op  de weg Hengelder en de nieuwe op- en afrit van de A12 (nog te ontwikkelen door Rijkswaterstaat).
  • Hoofdontsluiting BusinessPark 7Poort en de bijbehorende interne ontsluiting voor vracht- en autoverkeer;
  • Aandacht voor voetgangers, fietsers en groen;
  • Aansluiting van het woongebied Groot Holthuizen richting de weg Hengelder;
  • BusinessPark 7Poort II (nog te ontwikkelen);
  • Fashion Outlet Zevenaar (nog te ontwikkelen);
  • Eventuele doortrekking hoofdwegverbinding (Witte kruis) richting Babberich (in studie).

Aansluiting snelweg A12

De verkeershoofdstructuur van het BusinessPark sluit aan op de weg Hengelder. De bedoeling is dat er een directe verbinding komt met de nieuwe op- en afrit op de A12 van het project ViA15. Momenteel wacht het project ViA15 op de uitspraak van de Raad van State. Wanneer deze uitspraak komt is nog niet bekend. De gemeentelijke hoofdinfrastructuur is er in ieder geval klaar voor. Vorig jaar is daar een begin mee gemaakt door de aanleg van een tweede viaduct over het spoor Arnhem-Winterswijk als verbinding van het BusinessPark 7Poort met de weg Hengelder. Nu is de eerste fase van de uitvoering van de hoofdstructuur op BusinessPark 7Poort ook klaar.