Onthulling impressie nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost

Op dinsdag 15 januari 2019 onthulde Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland, samen met Nelly Kalfs, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland, een impressie van de toekomstige aansluiting van de snelweg A12 bij Zevenaar-Oost op BusinessPark 7Poort.

Op de impressie is de situatie van de snelweg A12 zichtbaar waaraan de komende jaren wordt gewerkt door Rijkswaterstaat, gemeente Zevenaar en ProRail. Op de visualisatie is de toekomstige aansluiting A12 Zevenaar-Oost zichtbaar, maar ook de onderdoorgangen voor het langzaam verkeer, de aanpassingen aan weg Hengelder en de spoorverdubbeling richting Doetinchem.

Afscheid commissaris van de Koning Cornielje

Cornielje is altijd een groot voorvechter geweest van het project ViA15. Hij wilde kort voor zijn afscheid als commissaris van de Koning nog 1 keer in gesprek met lokale ondernemers, gemeentebestuurders en Rijkswaterstaat over de regionale economische ontwikkelingen en het belang van de verbreding van de A12 en snelweg A15 en de doortrekking van de A15 daarbij. Cornielje benadrukte in de bijeenkomst het belang van het project voor de Liemers en Gelderland en zijn betrokkenheid: ‘Ik ben mijn volledige bestuursperiode als commissaris bezig geweest met de doortrekking van de A15. Het politieke draagvlak is op dit moment groot. Er is een brede ondersteuning door alle partijen.’ De ontmoeting vond plaats tijdens een informeel ontbijt bij Nathan.

Verbreding snelweg A15

Het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 12 kilometer doortrekken en aansluiten op de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede. Op dit moment wacht het project ViA15 op de behandeling van en uitspraak over het trac├ębesluit door de raad van state. Het verkeer kan naar verwachting in de periode 2022-2024 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.

Bron: Rijkswaterstaat