Minister I&W moet stikstofgevolgen tracébesluit ViA 15 beter motiveren

De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet beter motiveren of haar berekeningen van de stikstofneerslag op beschermde natuurgebieden als gevolg van het doortrekken en verbreden van de A15 en A12 bij Arnhem wel volledig zijn. Zij krijgt hiervoor een half jaar de tijd.

In de berekeningen wordt de stikstofuitstoot van verkeer op meer dan 5 kilometer afstand van de weg niet meegenomen. Onduidelijk is of daarmee een volledig beeld ontstaat van de hoeveelheid stikstof die neerkomt in beschermde natuurgebieden in de omgeving. Dat is wel een vereiste op grond van Europese natuurwetgeving.

Dit staat in een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het tracébesluit ‘A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15)’. De minister krijgt een half jaar de tijd om het tracébesluit beter te motiveren of aan te passen.

Wethouder Nanne van Dellen: “Er is al veel gewonnen. In onze ogen is het uitstel, maar absoluut geen afstel. We hebben er vertrouwen in dat dit opgelost kan worden.”

Via 15